Laureaci

2020

Najbardziej dojrzałe PMO: 
Bank Gospodarstwa Krajowego


Najszybciej rozwijające się PMO: 
JABIL CIRCUIT POLAND Sp. z o.o.

Jury konkursu PMO Award przyznało Biurze Projektów Banku Gospodarstwa Krajowego nagrodę za najbardziej dojrzałe PMO w roku 2020. Jury zwróciło uwagę na ciągły wieloletni rozwój usług PMO w kontekście potrzeb organizacji, a w szczególności:
 • Liczbę realizowanych zadań przez pracowników Biura Projektów,
 • Usprawnienie wprowadzone w celu podniesienia efektywności wykorzystania środków finansowych organizacji,
 • Zwiększenie uprawnień i roli PMO w organizacji,
 • Wdrożenie narzędzi informatycznych do pracy Biura Projektów,
 • Stosowanie wskaźników pozwalających oceniać efektywność zarządzania projektami, portfelem projektów oraz pracy PMO,
 • Zbieranie wniosków z doświadczeń z organizacji.
Jury konkursu PMO Award przyznało firmie Jabil nagrodę za najszybciej rozwijające się Biuro Projektów (PMO) w roku 2020. Jury zwróciło szczególną uwagę na:
 • Rozszerzenie listy obsługiwanych przez PMO projektów,
 • Wdrożenie zarządzania portfelem projektów oraz połączenie projektów ze strategią firmy,
 • Usankcjonowania roli PMO pod Zarządem firmy,
 • Zebranie doświadczeń w Biurze Projektów, które stały się referencją dla innych krajów.
   

2018

                               Najbardziej dojrzałe PMO: 
                               NEUCA S.A.

 

Najszybciej rozwijające się PMO: 
MINISTERSTWO FINANSÓW

     
 

Jury konkursu PMO Award przyznało Biurze Projektów Grupy NEUCA S.A. nagrodę za najbardziej dojrzałe PMO w roku 2018.

Jury zwróciło szczególną uwagę na:

 • Wdrażanie nowych obszarów funkcjonowania PMO
 • Nastawienie na poprawę satysfakcji klientów Biura Projektów
 • Ciągłą analizę listy realizowanych usług przez PMO pod kątem wartości dla odbiorców
 • Wprowadzanie usprawnień w funkcjonowaniu Biura Projektów nie tylko wynikających z wewnętrznych pomysłów pracowników PMO, ale również z oczekiwań klientów Biura Projektów
 • Wdrożenie wizualizacji w pracy Biura Projektów
 • Stosowanie wskaźników pozwalających oceniać efektywność pracy PMO
  Jury konkursu PMO Award przyznało Wydziałowi Zarządzania Portfelem Programów i Projektów w  Departamencie Zarządzania Strategicznego Ministerstwa Finansów nagrodę za najszybciej rozwijające się Biuro Projektów (PMO) w roku 2018.

Jury zwróciło szczególną uwagę na:

 • Całościowe spojrzenie na Instytucję i wdrożenie zasad zarządzania portfelem projektów
 • Skalę wdrożenia (objęcie zasadami zarządzania projektami, programami i portfelem projektów centrali oraz 430 jednostkach podległych)
 • Przełożenie działalności PMO na poprawę efektów realizacji projektów w organizacji (wzrost liczby realizowanych projektów oraz skrócenie czasu realizacji szeregu projektów o kluczowym znaczeniu dla budżetu państwa).
 • Elastyczne podejście i dostosowywanie obowiązującej metodyki do specyfiki projektu
 • Ciągłą koncentrację na rozwoju PMO i szukaniu usprawnień w funkcjonowaniu zasad, procedur i środowiska zarządzania projektami, programami i portfelem projektów.

 

2017

Najbardziej dojrzałe PMO:
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


Najszybciej rozwijające się PMO:
LIBERTY GLOBAL

       

Rada Programowa nagrody PMO Award podjęła decyzję o przyznaniu tytułu Najbardziej Dojrzałe PMO dla AXA Życie T.U. S.A. za zmianę podejścia do roli PMO, z „Project Execution” to „Strategy execution”. Rada Programowa zwróciła dodatkowo uwagę na:

 • Powiązanie projektów ze strategią poprzez definiowanie wskaźników biznesowych w projektach,
 • Stosowanie metody "Objective and Key Results" do wyznaczania celów projektów,
 • Nieustanny rozwój poprzez identyfikowanie i wdrażanie dostosowanych do potrzeb organizacji usprawnień,
 • Integrację zespołu Kierowników projektów i analityków biznesowych

Nagrodę w imieniu firmy odebrała Agata Skonecka – Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami

 

W kategorii Najszybciej rozwijające się PMO zwyciężyło LIBERTY GLOBAL, ktore w 2017 roku osiągnęło poszczególne cele:

 • Szybkie tworzenie środowiska na poziomie globalnym (od zera), które z biura w Warszawie i Amsterda obsługuje 12 krajów firmy, 
 • Plan rozwoju organizacji z efektami mierzonymi co kwartał, 
 • Stworzenie wizji PMO jako zaufanego doradcy Zarządu w procesie zarządzania portfelem projektów,
 • Wdrożenie procesów zarządzania portfelem projektów i projektów

Nagrodę w imieniu firmy odebrał Krzysztof Zaborowski - Dyrektor ds. Programów


     

Wyróżnienie otrzymało Ministerstwo Finansów

 
 
 

2016

Najbardziej dojrzałe PMO:
Raiffeisen Bank Polska S.A.


Najszybciej rozwijające się PMO:
IPF Polska Sp. z o.o.

       

W kategorii Najbardziej dojrzałe PMO zwyciężył Raiffeisen Bank Polska S.A. za ciągłość działań PMO w celu rozwoju organizacji oraz ludzi w zarządzaniu projektami i portfelem projektów. Ponadto Rada Programowa zwróciła szczególną uwagę na:

 • Uzyskanie i umocnienie pozycji PMO w jednostce pod Zarządem
 • Szereg wprowadzonych zmian w organizacji na poziomie portfela projektów oraz powiązania projektów ze strategią
 • Zrealizowanie wizji PMO jako zaufanego doradcy Zarządu w procesie zarządzania portfelem projektów
 • Szereg procesów i usług realizowanych przez PMO wysoko ocenianą przez użytkowników tego procesu
 • Świadczenie konsultacji dla innych PMO w grupie
 • Wprowadzenie rozliczania korzyści z projektów wraz z wprowadzeniem miar
 • Ciągłe dostosowanie się przez wiele lat do zmieniających się oczekiwań Zarządu

Nagrodę w imieniu firmy odebrali Paweł Charążka – Dyrektor Biura Zarządzania Portfelem i Projektami (PMO) oraz Witold Hendrysiak - Kierownik ds. Zarządzania Portfelem Projektów

 

W kategorii Najszybciej rozwijające się PMO zwyciężyło IPF Polska Sp. z o.o., jednostka, ktora w 2016 roku osiągnęła poszczególne cele:

 • Dynamiczne wdrożenia PMO od zera w organizacji
 • Rozwój liczby osób z PMO w krótkim tempie
 • Wdrożenia procesów zarządzania projektami i portfelem projektów

Nagrodę w imieniu firmy odebrał Tomasz Hamara - Kierownik Programów i Portfela Projektów

 

  

2015

Najszybciej Rozwijające się PMO: Young Digital Planet S.A.

W kategorii Najszybciej rozwijające się PMO zwyciężyła jednostka, która w 2015 roku osiągnęła poszczególne cele:

 • Zmiany w strukturze organizacyjnej firmy, w efekcie czego PMO zostało podporządkowane bezpośrednio pod Prezesa Zarządu firmy. 
 • Firma nie tylko uruchomiła, ale także zrealizowała wiele procesów umożliwiających wprowadzenie nowych produktów w organizacji. 
 • Na szczególną uwagę zasługuje dopasowanie modelu kompetencji kierownika projektu i ścieżki rozwojowej do PMI® Talent Triangle. 
Nagrodę w imieniu firmy odebrała Pani Justyna Baranowska – Dyrektor Biura Projektów w Young Digital Planet S.A.   
   
   

Wyróżnienia: 

Raiffeisen POLBANK

AXA

Ministerstwo Sprawiedliwości

       

 

Pierwszą z trzech firm, którym Rada Programowa PMO Award postanowiła przyznać wyróżnienie, jest Raiffeisen POLBANK, za ciągłość działań PMO w organizacji w celu rozwoju zarówno samej organizacji, jak i ludzi w zarządzaniu projektami i portfelem projektów. Rada Programowa zwróciła szczególną uwagę na:

 • Przeniesienie jednostki z IT do Departamentu Strategii
 • Liczbę wprowadzonych zmian w organizacji na poziomie portfela projektów oraz powiązania projektów ze strategią
 • Długą listę procesów i usług realizowanych przez PMO
 • Zaawansowane wskaźniki i bardzo dobre wyniki w roku 2015 w zakresie realizacji projektów oraz satysfakcji jednostek z funkcjonowania PMO
 • Wprowadzenie zmian w procesach przed projektowych. 
 

 Drugie wyróżnienie Rada Programowa PMO Award    przyznała firmie AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., za realizację wielu usług i działań   związanych z rozwojem obszaru zarządzania projektami i  portfelem projektów w firmie. Na szczególną uwagę  zasłużyło:

 • Realizacja wielu zaawansowanych usług na poziomie zarządzania projektami i portfelem
 • Stosowanie wielu innowacyjnych technik w celu integracji osób zajmujących się zarządzaniem projektami w firmie
 • Wdrożenie podejścia biznesowego do celów projektów
 • Wprowadzenie wizualizacji w obszarze portfela projektów
 
 

Rada Programowa podjęła decyzję o przyznaniu specjalnego wyróżnienia dla Ministerstwa Sprawiedliwości   za zrealizowanie poniższych procesów:

 • Wdrożenie procesów zarządzania projektami i portfelem projektów w administracji publicznej
 • Powołanie specjalnego wydziału do tego celu w Departamencie Strategii
 • Opomiarowanie procesów związanych z zarządzaniem projektami i portfelem projektów
 • Wdrożenie zależności między projektami.

2014

Najbardziej Dojrzałe PMO: ING Bank Śląski S.A.


Najszybciej Rozwijające się PMO: Orange Polska S.A.

       

W kategorii najbardziej dojrzałego PMO Rada Programowa nagrodziła jednostkę w firmie, które może się pochwalić jednym z najdłuższych stażu na Polskim rynku. Uruchomione w 2006 roku przeszło pełną ścieżkę od małego zespołu po działającą na rzecz Zarządu Departament Zarządzania Projektami. Rada szczególnie zwróciła uwagę na ciągłe doskonalenie PMO i coroczne promowanie i wdrażanie kolejnych usług świadczonych przez PMO.  Departament nie tylko realizuje szeroką listę usług od wsparcia organizacji w strategii po wnioski z doświadczeń z projektów, ale również wdrożył wiele programów w celu budowy społeczności i kultury projektowej. PMO zaczęło pełnić funkcję mentora  zarówno dla polskiego oddziału firmy jak i innych PMO w grupie.    W kategorii Najszybciej rozwijające się PMO zwyciężyła jednostka, która w aktualnym kształcie powstała w roku 2013 w wyniku transformacji i połączenia innych usługi i zespołów. Głównym celem powstania PMO w nowej strukturze była potrzeba optymalizacji procesów zarządczych i biznesowych. Jest to odrębna jednostka, która w 1,5 roku wdrożyła lub zmodyfikowała wszystkie podstawowe usługi od rejestru projektów, przez zarządzania portfelem, po automatyzację procesów w narzędziach IT. Rada szczególnie zwróciła uwagę na iteracyjne podejście do wdrożenia usług oraz ciągłe dostosowanie się do potrzeb biznesowych rozliczane poprzez zdefiniowane wskaźniki biznesowe (KPI). PMO również zastosowało podejście Early Warning System do pozwalające lepiej monitorować ryzyka projektowe. 

 

2013

Najbardziej Dojrzałe PMO: Provident Polska S.A.

 

Najszybciej Rozwijające się PMO: TUiR Warta S.A.