O konkursie

Misją konkursu jest promowanie PMO jako jednostki wspierającej zarządzanie projektami w organizacjach oraz dobrych praktyk stosowanych w ramach struktur PMO. Podstawowym zaś celem jest weryfikacja poziomu dojrzałości oraz rozwoju PMO względem lat poprzednich, w szczególności wdrażania nowych pomysłów, metod lub procesów, które doprowadziły do wymiernej poprawy w zarządzaniu projektami, przynosząc tym samym korzyści biznesowe dla swoich organizacji.

Organizatorem konkursu jest firma WHITECOM Project Experience.

PMO Award jest nagrodą przyznawaną w dwóch kategoriach:

  • Najbardziej dojrzałe PMO
    • dla PMO, które ma istotny (pozytywny, mierzalny) wpływ na funkcjonowanie organizacji i zarządzanie projektami, a którego struktura i działanie osiągnęły najwyższy poziom dojrzałości spośród zgłoszonych PMO.
  • Najszybciej rozwijające się PMO
    • dla PMO, które ma istotny (pozytywny, mierzalny) wpływ na funkcjonowanie organizacji i zarządzanie projektami, a którego struktura i działanie uległy największym, korzystnym zmianom, wprowadzającym widoczne usprawnienia w stosunku do lat poprzednich spośród zgłoszonych PMO.

PRZEBIEG KONKURSU:

I Etap:

  • Należy zgłosić chęć udziału poprzez wypełnienie danych kontaktowych w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.pmoaward.pl
  • Po wysłaniu zgłoszenia organizator konkursu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z formularzem pytań konkursowych
  • Otrzymany formularz pytań należy uzupełnić i odesłać na adres pmoawards@whitecom.com.pl w wyznaczonym terminie.

II Etap:

Kompletne zgłoszenia (zawierające wszystkie odpowiedzi na pytania konkursowe), które zostały nadesłane w wyznaczonym terminie, zostaną niezwłocznie przesłane przez Organizatora członkom Jury. Jury podda otrzymane zgłoszenia procedurze analizy i oceny.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Konferencji Portfolio Experience 2023 (dnia 16.10.2023 r.).

 

Przedstawiciele PMO biorących udział w konkursie PMO Award mają zapewnione miejsce na konferencji Portfolio Experience 2023 w stałej preferencyjnej cenie.

 

 

REGULAMIN